images

Galerijas

17.03.2018. skolotājas Darjas Jakovenko vadībā, dejotāji Kristens Veisbergs ar partneri Adrianu Špaginu sporta deju sacensībās  "Mūsu cerība 2018" ieguva I vietu (2009.g. 1.-2.līm. grupā, W,CH,J dejās). Sacensības norisinājās Hanzas vidusskolā, Rīgā, kuras organizēja Silvija Abramova.

Ar ļoti labiem rezultātiem esam atgriezušies no XXI stāstnieku konkursa “Teci, teci valodiņa” fināla kārtas Rīgā. 02.12.2017. Rīgas Latviešu biedrības namā Alise Freiberga ieguva Stāstnieku Ķēniņienes titulu, Ance Dārta Pinstere – Dižās stāstnieces titulu, Jānis Krists Freibergs – Lielā stāstnieka titulu.

08.11.2017. laukumā pie Grobiņas novada Skolēnu interešu centra, Mūzikas un mākslas skolas un Pieaugušo izglītības centra (M. Namiķa ielā 19, Grobiņā) audzēkņi, skolotāji, vecāki un vecvecāki iestādīja ozolu - Latvijas spēka simbolu, kā dāvanu Latvijai simtgades svētkos. Ar dziesmām, dzejas vārdiem un cienāšanos ar rupjmaizi un medu mēs padarījām šo svētku dienu svinīgu, priecīgu un neaizmirstamu.

03.11.207. Lejaskurzemes novada stāstieku konkurss "Teci, teci valodiņa" Grobiņas novada skolēnu interešu centrā

11.05.2017. Skolēnu interešu centra Māmiņdienas koncerts

03.05.2017. Grobiņas novada SIC un PIC kopīgi rīkotais koncerts "Ko tu proti?", kurā piedalījās bērni un pieaugušie, kuri apgūst klavierspēli un  ģitāras spēli.

27.04.2017. SIC apģerba dizaina pulciņa dalībnieki sadarbībā ar SIC teātra pulciņa dalībniekiem tērpu kolekcijas skatē Kuldīgā Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā  "Kurzemes toņi un pustoņi". 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa  “Latvijas toņi un pustoņi” 2.kārta vēsturiskajos novados - "Kurzemes toņi un pustoņi",Kuldīgā. Izstāde Kuldīgas Mākslas namā apskatāma līdz 27.aprīlim.

31.03.2017 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa un tērpu skates "Latvijas toņi un pustoņi" 1.kārtas "Grobiņas novada toņi un pustoņi" apbalvošana pasākums Grobiņas novada Skolēnu interešu centrā.

17.02.2017. Grobiņas novada Skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss  

17.12.2016.Skolēnu  interešu centra teātra pulciņš uzstājās Rucavas kultūras namā Ziemassvētku pasākumā "Ziemassvētku vecīti gaidot" ar uzvedumu pēc Andersena pasakās motīviem "Sniega karaliene".

09.12.2016 un 12.09.2016. Ziemassvētku ieskaņas koncerti Skolēnu interešu centrā

17.11.2016. Skolēnu interešu centrā notika Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts "Gaismu manai Latvijai", kurā piedalījās teātra, vokālās studijas, ģitāristu, folkloras kopas "Dzērvīte", klavierspēles pulciņu dalībnieki un Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas ģitāristi.

11.11.2016. Skolēnu interešu centra ģitāristu ansamblis piedalījās Lāčplēša dienas pasākumā pie Keizerlinga piemiņas akmeņa.

04.11.2016. Lejaskurzemes stāstnieku konkurss "Teci, teci valodiņa"

16.03.2016. Vides izziņas spēļu konkurss "Iepazīsti vidi!" Gaviezes pamatskolā

04.03.2016. Jauno vides pētnieku forums "Skolēni eksperimentē" Grobiņas novada Skolēnu interešu centrā 

19.02.2016. Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss Grobiņas novadā 

Ziemassvētku ieskaņas koncerts "Ziemassvētku brīnumi" 11.12.2015.

SIC audzēkņu Valsts svētku koncerts

„Tavas pēdas Latvijai” 13.11.2015.

Lejaskurzemes novada stāstnieku konkurss "Teci, teci valodiņa" 06.11.2015.

SIC pulciņu audzēkņu darbu izstāde
„Latvijas rudens krāsainie raksti”
02-20.11.2015.

10.04.2015. Grobiņas novada bērnu un jauniešu teātra festivāls "Dzīves raibumi" Gaviezes kultūras namā

04.04.2014.
Z.Mauriņas muzeja pagalmā Lieldienu pasākums „Ai, bagāta Lieldieniņa”.  SIC mazie dejotāji, SIC ģitāristu pulciņš un folkloras kopa „Dzērvīte”.Radošās darbnīcas kopā ar klubu „Efeja”.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa - izstādes „Rakstu darbi” Grobiņas novada kārtas noslēguma pasākums 26.03.2015.

Vides izziņas spēļu konkurss "Iepazīsti vidi!"
Grobiņas novadā 13.03.2015.

Grobiņas novada SIC folkloras kopa "Dzērvīte
Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojumā/
Lejakurzemes novada skate 12.03.2015.

Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss
Grobiņas novadā 06.03.2015.

SIC un GMMS audzēkņu vizuāli un vizuāli plastiskās  mākslas darbu izstāde "Grobiņas nākotnes atslēgas"

19.02.2015. Jauno vides pētnieku konkurss "Skolēni eksperimentē" Grobiņas novada kārta

Gaidām Ziemassvētkus un kopā cepam piparkūkas!

"Maza sauja mīlestības Latvijai" 
Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts
13.11.2014.

SIC māksliniecisko pulciņu dalībnieku 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts "Ziemassvētku brīnums"
11.12.2014.

Radošās darbnīcas 13.novadu Grāmatu svētkos 24.10.2014.

Nodarbības zīmēšanas studijā