images

Skolēnu interešu centrs

Grobiņas novada Skolēnu interešu centrs (SIC), reģistrācijas Nr.4151902614,
2018./2019.mācību gadā piedāvā pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem iespēju darboties  interešu izglītības pulciņos. 
Visi pulciņi ir bezmaksas! 

Pasākumu plāns Februāris 2019

___________________________________________________________

Grobiņas novada skatuves runas konkursa 2018 REZULTĀTI

Trešdien, 2017.gada 8.novembrī, laukumā pie Grobiņas novada Skolēnu interešu centra, Mūzikas un mākslas skolas un Pieaugušo izglītības centra (M.Namiķa ielā 19, Grobiņā) audzēkņi, skolotāji, vecāki un vecvecāki iestādīja ozolu – Latvijas spēka simbolu, kā dāvanu Latvijai simtgades svētkos. Ar dziesmām, dzejas vārdiem un cienāšanos ar rupjmaizi un medu mēs padarījām šo svētku dienu svinīgu, priecīgu un neaizmirstamu.

 

"Mūzikai piemīt liels spēks. Tā mūs var saviļņot, nomierināt un pacilāt. Tajā mēs varam izpaust savus priekus un bēdas" (1.Mozus 4:21) Š.g. 3.maijā Skolēnu interešu centrs kopā ar Pieaugušo izglītības centru rīkoja koncertu "Ko tu proti?", kurā piedalījās bērni un pieaugušie, kas apgūst gan klavieru, gan ģitāras spēli. Lai apgūtu instrumenta spēles prasmi, koncerta dalībnieki tam veltījuši savu brīvo laiku, atrodot to pēc skolas vai darba. Un rezultāti neizpaliek - top koncerts ar  ļoti daudzveidīgu programmu.  Kā atzīmēja koncerta vadītāja Antra Arnolda: "Uztversim šo koncertu kā apliecinājumu savai varēšanai - es to protu un es to varu!" 

Aprīlis ir laiks, kad folkloras kopās tiek vētīta un ievākta raža, tas ir, notiek gan novadu, gan Valsts konkursi, lai redzētu, kurš ir Dižākais dziedātājs, muzikants, dejotājs. Arī folkloras kopa “ Dzērvīte“ lepojas ar savu Dižo dziedātāju Anci Dārtu Pinsteri. Lasīt vairāk...

 2017.gada 17.februārī plkst. 13.00 Skolēnu interešu centrā notika Grobiņas novada skatuves runas konkurss. Skolēniem skatuves runas darbi tematiski bija jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu. Ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, valoda, mūzika, māksla, deja, brīvība, daba, Tēvzeme. Konkursa dalībniekus vispirms noskaidroja skolu atlasēs, labākie 38 dalībnieki no 7 izglītības un interešu izglītības iestādēm - Grobiņas pagasta un Grobiņas sākumskolas, Bārtas, Gaviezes un Kapsēdes pamatskolām, Grobiņas ģimnāzijas un Skolēnu interešu centra  piedalījās Grobiņas novada skatē. Katrs dalībnieks runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu. Apsveicam konkursa uzvarētājus un novēlam veiksmīgu uzstāšanos Kurzemes novadā. Konkursa rezultātus skatīt šeit.
 Grobiņas Skolēnu interešu centra metodiķe Aija Niedola

SKOLĒNU INTEREŠU CENTRA

JAUNĀ MĀJAS LAPA 

WWW.GROBINASSIC.COM