images

Kursi

Visos kursos un nodarbībās ir nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās! 
Pieteikties iespējams zvanot pa tālruni 63490215 vai 28382001, kā arī e-pastā: pic@apollo.lv

2018./2019.m.g.kursu un nodarbību piedāvājums:

JAUNUMS
Ārstnieciskā grupu vingrošana fizioterapeita vadībā otrdienās plkst.19.00 (Laura Muižniece, tālr.26131810)
 

Gleznošanas - zīmēšanas studija

trešdienās
plkst.17.30-19.00

ceturtdienās 
plkst.12.00-13.30

 
L.Bernāte
 
 

Angļu valoda ar 
priekšzināšanām

trešdienās
plkst.18.00-19.30

 
O.Kalna
pirmā nodarbība
4.oktobrī
 

Dažādi roku darbi
(adīšana,
tamborēšana, mezglošana,
kartiņu veidošana,
lakatu aušana)

pirmdienās
plkst.18.00-19.30

 
I.Otaņķe
pirmā nodarbība
23.oktobrī
 

Šūšanas studija
(vieglā apģ
ērba  šūšana)

otrdienās plkst.18.00-20.00

 

G.Melvere

 

 pirmā nodarbība 

2.oktobrī
 

 Ģitāras spēle


 pirmdienās plkst.19.00

 
A.Arnolda 

pirmā nodarbība
1.oktobrī 

 

 Klavierspēle

 pirmdienās plkst.18.30-19.30

 
E.Karstiņa
 Pieteikšanās un norise 
pēc indivciduāla plāna
 

Aušanas nodarbības
(MRS mikrorajons, Sarmas iela 3, Grobiņa)


 

 
 Aina Antonija
Pieteikšanās un norise
pēc indivciduāla plāna
tālr.26793209
 

Mandalu zīmēšana

trešdienās plkst.18.00

  Sanda Eižvertiņa    

Veselīga dzīvesveida un uztura skola

pēc individuāla grafika
darbdienās no
plkst.08.00-11.00,
trešdienās no
plkst.18.00-20.00

  Gunta Tramdaka Tālr.26378110  

Sagatavošanas grupa iestājeksāmeniem
profesionālās izglītības mākslas iestādēs
un augstskolās zīmēšanas un
gleznošanas specialitātēs

ceturtdienās
plkst.16.30-18.00

  Liene Bernāte    

 

Jaunas iespējas profesionālai pilnveidei pieaugušajiem – tuvāk jaunam darbam

Valsts izglītības attīstības aģentūra ir uzsākusi projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanu, kura mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projekta mērķa grupas ir nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, taču prioritārs atbalsts būssociālā riska grupā nodarbinātajiem – vecumā no 45 gadiem. Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā piedāvātās mācības pieaugušajiem ir viena no iniciatīvām, kas risina Latvijas darba tirgū un tautsaimniecībā pastāvošos izaicinājumus – darbaspēka novecošanos un darba roku trūkumu ekonomikai svarīgās nozarēs, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam. Šī iemesla dēļ pirmās mācības būs pieejamas četrās prioritārajās nozarēs: - elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē; - būvniecības nozarē; - kokrūpniecības nozarē; - metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozarē.  Vairāk par kursiem vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv