images

Pieaugušo izglītības centrs

Grobiņas novada Pieaugušo izglītības centrs (PIC) atrodas  M.Namiķa ielā 19, Grobiņā  (Grobiņas novada Skolēnu interešu centra telpās. Pašvaldības dibināta iestāde. Grobiņas novada Pieaugušo izglītības centra izglītības iestāžu reģistrācijas Nr.4160900516.

Noderīgas vietnes:
Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība http://www.laea.lv/
Kurzemes reģiona attīstības aģentūra http://www.kurzemesregions.lv/
Kurzemes mūžiglītības kalendārs 
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija http://www.izm.gov.lv/lv/

Valsts izglītības attīstības aģentūra http://www.viaa.gov.lv/lat/
Sabiedrības Integrācijas fonds http://www.sif.gov.lv/
Eiropas Savienības struktūrfondi http://www.esfondi.lv/

______________________________________________________________

 
"Mūzikai piemīt liels spēks. Tā mūs var saviļņot, nomierināt un pacilāt. Tajā mēs varam izpaust savus priekus un bēdas" (1.Mozus 4:21)
Š.g. 3.maijā Skolēnu interešu centrs kopā ar Pieaugušo izglītības centru rīkoja koncertu "Ko tu proti?", kurā piedalījās bērni un pieaugušie, kas apgūst gan klavieru, gan ģitāras spēli. Lai apgūtu instrumenta spēles prasmi, koncerta dalībnieki tam veltījuši savu brīvo laiku, atrodot to pēc skolas vai darba. Un rezultāti neizpaliek - top koncerts ar  ļoti daudzveidīgu programmu. 
Kā atzīmēja koncerta vadītāja Antra Arnolda: "Uztversim šo koncertu kā apliecinājumu savai varēšanai - es to protu un es to varu!" 


_______________________________________________________________

 Gleznošanas studijas dalībnieču darbi apskatāmi M.Namiķa ielā 19, 2.stāva foajē.
______________________________________________________________

Muzikāla pēcpusdiena PIC, kad "Muzicē mammas!" 
07.03.2016. Lasīt vairāk...