images

Programmas

GMMS 2017./2018.m.g. profesionālās ievirzes izglītības programmas:

KLAVIERSPĒLE - individuālo nodarbību un ansambļu (kolektīvā muzicēšana) saraksts pie savas specialitātes skolotājas Ilzes Liepiņas, Ingunas Venenas vai skolotājas Līgas Enģeles 
________________________________________________________

ĢITĀRAS SPĒLE - individuālo nodarbību un ansambļu (kolektīvā muzicēšana) saraksts pie skolotājiem: Antras Arnoldas un Toma Bokuma

________________________________________________________

KOKLES SPĒLEnodarbību saraksts  

________________________________________________________

VIJOLES SPĒLE - individuālo nodarbību saraksts pie skolotājas Ivetas Dejus

_________________________________________________

VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA
- nodarbību saraksts

_______________________________________________________

DEJAS PAMATI - nodarbību saraksts 1.kl., 2.kl. un 3.kl.
________________________________________________________

 Priekšmetu "Mūzikas mācība" un "Mūzikas literatūra" - nodarbību saraksts  ģitaras spēles, klavierspēles, kokles, vijoles spēles un dejas pamati progr.audzēkņiem.
________________________________________________________


Sagatavošanas grupa mūzikā (interešu izglītības programma)