images

Mūzikas un mākslas skola

GROBIŅAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAI JAUNA  MĀJAS LAPA
https://www.grobinasmms.com/

Grobiņas Mūzikas un mākslas skola (GMMS) ir Grobiņas novada pašvaldības dibināta, akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Skola dibināta 2012.gada vasarā. Izglītības iestādes Reģ.Nr.4174902912.

Piedāvājam licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas (vairāk lasīt sadaļā Uzņemšana):
Klavierspēle, Ģitāras spēle,  Vizuāli plastiskā māksla, Dejas pamati, Kokles spēle, Vijole spēle un arī interešu izglītības programmas: vispārējā sagatavošanas grupa MŪZIKĀ, sagatavošanas grupa VIJOLES SPĒLĒ, sagatavošanas grupa Dejas.

Profesionālās ievirzes izglītības pedagogi
Noderīgas vietnes
PIRMIE ABSOLVENTI Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā

Grobiņas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8 "Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Grobiņas mūzikas un mākslas skolā"
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

2017.gada 10.novembrī noslēdzās Valsts prezidenta kancelejas rīkotais Valsts prezidenta Ziemassvētku kartītes dizaina konkurss, kurā Valsts prezidenta īpašas simpātijas un atzinību izpelnījās  Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas Lorēnas Gulbes (10 gadi) darbs "Ziemassvētku tuvošanās", skolotāja Kristīne Ulberte, kā arī atzinība darbu vērtēšanas komisijas  piešķirta Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Keitas Poriņas (9 gadi) zīmējumam "Ziemassvētki Rīgā", skolotāja Kristīne Ulberte. Konkursā mākslas skolu audzēkņi tika aicināti radīt zīmējumu, kas tiks izmantots Valsts prezidenta 2017.gada Ziemassvētku kartītes dizainā. Lasīt vairāk...   www.prezident.lv no 10.11.2017.

2018.gada 15.jūnijā atzīmēsim 110.gada dienu izcilam Latvijas māksliniekam, Grobiņas novadniekam  - gleznotājam Robertam Stārostam (1908-1958).  Popularizējot Roberta Stārosta  māksliniecisko darbību, Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā 2017.gada 20.oktobrī notika festivals “Zem Roberta Stārosta zvaigznes’’. Festivālu atbalstīja Grobiņas novada dome, Valsts kultūrkapitāla fonds, Liepājas muzejs. Pasākumu organizēja Grobiņas Mūzikas un mākslas skola. Lasīt vairāk...

Š.g. 6.maijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas  ģitāras spēles audzēkņi  Dāvis Laursons un Klāvs Bethers piedalījās stīgu instrumentu – lautas un ģitāras – virtuoza Edina Karamazova meistarklasē, kurš Liepājā viesojās ar savu solokoncertu. Interesenti bija sabraukuši no dažādām Latvijas mūzikas skolām. Audzēkņi atskaņoja vienu sevis izvēlētu skaņdarbu, kuru pēc tam mākslinieks atskaņoja vēlreiz, bet jau savā interpretācijā ar savu redzējumu. Mākslinieks sniedza vērtīgus ieteikumus gan mākslinieciskā, gan tehniskā līmeņa uzlabošanā. 

29.03.2017 Grobiņas Mūzikas un mākslas skola uzņēma viesus no Kandavas deju skolas un Dundagas Mākslas un mūzikas skolas, lai kopīgi dejotu pavasarīgā draudzības koncertā “Mēs tikāmies martā…”, dalītos ar labās prakses piemēriem un gūtu jaunas idejas Agates Cukuras meistarklasē. Koncerta video un foto skatāmi sadaļā Galerija Lasīt vairāk ...