images

Jaunumi

Skolēnu pavasara brīvdienās būsiet mīļi gaidīti
RADOŠAJĀS DARBNĪCĀS! 

14.martā plkst.13.00-15.00  Skolēnu interešu centrā !

NĀC UN PIEDALIES

AICINĀM PIEAUGUŠOS UZ
MANDALU ZĪMĒŠANAS NODARĪBĀM!

11.01.2018. plkst.17.30

GROBIŅAS NOVADA PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRĀ

Kas ir mandala un tās radīšanas process?

Grobiņas novada Pieaugušo izglītības centra KURSU un NODARBĪBU piedāvājums pieaugušajiem
2017./2018.m.g. sākot ar oktobra mēnesi

KURSU DIENAS UN LAIKI - IZVĒRSTS PIEDĀVĀJUMS.PDF

angļu valodas kursi (bez un ar nelielām priekšzināšanām);
angļu valodas kursi (ar priekšzināšanām);
vācu valodas kursi;

rokdarbu nodarbības;
veselīga dzīvesveida un uztura skola;
gleznošanas - zīmēšanas studija;
šūšanas studija;
ģitāras spēles nodarbības;
klavierspēles nodarbības;
jogas nodarbības;
hobiju darbnīcas nodarbības;
stila un makeup kursi (nodarbību programma).

VISOS KURSOS NEPIECIEŠAMA IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS
TĀLR.63490215, 28382001 E-PASTĀ: pic@apollo.lv

 PIEVIENOJIES Grobiņas novada Skolēnu interešu centram 2017./2018.m.g. 

Klubiņš „ Bite” nodarbības trešdienās no plkst. 14.00 -17.40
Hobiju darbnīca „Es protu” nodarbības – ceturtdienās  no plkst. 15.00 – 17.10
Folkloras kopa ”Dzērvīte” nodarbības – ceturdienās no plkst. 17.00 -18.30
Apģērbu dizaina pulciņš nodarbības – otrdienās  no plkst. 16.00-18.00
Sitamo instrumentu pulciņš nodarbības – trešdienās no plkst. 17.00 – 18.30
Zīmēšanas studija nodarbības – otrdienās no plkst. 13.00-14.30
 Sporta deju pulciņš nodarbības Skolēnu interešu centrā  – piektdienās no plkst. 16.10 -17.40

 

Grobiņas Mūzikas un mākslas skola sākot ar 2017.gada 1.septembri piedāvā jaunu profesionālās ievirzes programmu Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle un Mežrags.

 

2016.gada 3. jūnijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (GMMS) aizvadīts pirmais izlaidums, kurā apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma trīs klavierspēles 10V programmas audzēkņi, četri ģitāras spēles 10V programmas audzēkņi un desmit vizuāli plastiskās mākslas 20V programmas audzēkņi.
  
Skolas pirmajā izlaidumā absolventus, skolotāju kolektīvu un vecākus sveica arī pašvaldības pārstāvji – Grobiņas novada Domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kampare un Izglītības nodaļas vadītājs Zigmunds Cinkus.

 Valsts izglītības attīstības aģentūra ir uzsākusi projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanu, kura mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projekta mērķa grupas ir nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, taču prioritārs atbalsts būssociālā riska grupā nodarbinātajiem – vecumā no 45 gadiem. Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā piedāvātās mācības pieaugušajiem ir viena no iniciatīvām, kas risina Latvijas darba tirgū un tautsaimniecībā pastāvošos izaicinājumus – darbaspēka novecošanos un darba roku trūkumu ekonomikai svarīgās nozarēs, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam. Šī iemesla dēļ pirmās mācības būs pieejamas četrās prioritārajās nozarēs: - elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē; - būvniecības nozarē; - kokrūpniecības nozarē; - metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozarē. Pieteikšanās kursiem šajās nozarēs būs iespējama no š. g. oktobra, bet kursus plānots uzsākt 2018. gada janvārī. Vairāk par kursiem vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

5. oktobrī, atklāta pirmā pieteikšanās mācībām. Pieteikšanās līdz 6. novembrim!

Kas un kā var pieteikties >>>
Pieejamais atbalsts >>>
Vairāk par mācību iespējām >>>

Konsultācijas ar pieaugušo izglītības koordinatoru sadarbības pašvaldībās