images

Jaunumi

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno projektu projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  kura mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
 Nākamā pieteikšanās mācībām - maijā
Ceturtā pieteikšanās mācībām pieaugušo izglītības projektā paredzēta 2019. gada maijā.
 
Konsultācijas ar pieaugušo izglītības koordinatoru sadarbības pašvaldībās.
 

AICINĀM PIEAUGUŠOS UZ
MANDALU ZĪMĒŠANAS NODARĪBĀM!

11.01.2018. plkst.17.30

GROBIŅAS NOVADA PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRĀ

Kas ir mandala un tās radīšanas process?

Grobiņas novada Pieaugušo izglītības centra KURSU un NODARBĪBU piedāvājums pieaugušajiem
2017./2018.m.g. sākot ar oktobra mēnesi

KURSU DIENAS UN LAIKI - IZVĒRSTS PIEDĀVĀJUMS.PDF

angļu valodas kursi (bez un ar nelielām priekšzināšanām);
angļu valodas kursi (ar priekšzināšanām);
vācu valodas kursi;

rokdarbu nodarbības;
veselīga dzīvesveida un uztura skola;
gleznošanas - zīmēšanas studija;
šūšanas studija;
ģitāras spēles nodarbības;
klavierspēles nodarbības;
jogas nodarbības;
hobiju darbnīcas nodarbības;
stila un makeup kursi (nodarbību programma).

VISOS KURSOS NEPIECIEŠAMA IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS
TĀLR.63490215, 28382001 E-PASTĀ: pic@apollo.lv

 PIEVIENOJIES Grobiņas novada Skolēnu interešu centram 2017./2018.m.g. 

Klubiņš „ Bite” nodarbības trešdienās no plkst. 14.00 -17.40
Hobiju darbnīca „Es protu” nodarbības – ceturtdienās  no plkst. 15.00 – 17.10
Folkloras kopa ”Dzērvīte” nodarbības – ceturdienās no plkst. 17.00 -18.30
Apģērbu dizaina pulciņš nodarbības – otrdienās  no plkst. 16.00-18.00
Sitamo instrumentu pulciņš nodarbības – trešdienās no plkst. 17.00 – 18.30
Zīmēšanas studija nodarbības – otrdienās no plkst. 13.00-14.30
 Sporta deju pulciņš nodarbības Skolēnu interešu centrā  – piektdienās no plkst. 16.10 -17.40

 

Grobiņas Mūzikas un mākslas skola sākot ar 2017.gada 1.septembri piedāvā jaunu profesionālās ievirzes programmu Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle un Mežrags.

 

2016.gada 3. jūnijā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā (GMMS) aizvadīts pirmais izlaidums, kurā apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma trīs klavierspēles 10V programmas audzēkņi, četri ģitāras spēles 10V programmas audzēkņi un desmit vizuāli plastiskās mākslas 20V programmas audzēkņi.
  
Skolas pirmajā izlaidumā absolventus, skolotāju kolektīvu un vecākus sveica arī pašvaldības pārstāvji – Grobiņas novada Domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kampare un Izglītības nodaļas vadītājs Zigmunds Cinkus.